/Files/images/Порядок подання та розгляду заяв 1.jpg/Files/images/Порядок подання та розгляду заяв 2.jpg/Files/images/Порядок подання та розгляду заяв 3.jpg wym-1597756930607

.

.

.

.

.

.

.

РІЧКІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ

КОСІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

11.09.2020 с. Річка № 67

Про затвердження Плану заходів,

спрямованих на запобігання та протидію булінгу

в Річківському ліцеї

Відповідно до Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)”, затвердженого 18.12.2018 р. № 2657-VІІІ, листа Міністерства освіти і науки України “Про деякі питання організації в закладах освіти виховної роботи щодо безпеки й благополуччя дитини” від 07.08.2018 р. № 1/9-486, з метою забезпечення у ліцеї безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування), та проведення цілеспрямованої профілактичної роботи з колективом ліцею

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу в Річківському ліцеї (додаток 1).

2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Копчук Г.Д.:

2.1. Ознайомити педагогічних працівників з Планом заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу в Річківському ліцеї до 18.09.2020 року.

2.2. Здійснювати контроль за ходом виконання заходів.

1.

2.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з виховної роботи Грепіянк М.П.

Директор ліцею ______________ В.П. Григорчук
(підпис)

Додаток № 1

до наказу № 67

від 11.09.2020 р.

План заходів

Річківського ліцею,

спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню)

у 2020-2021 навчальному році

Заходи Термін виконання Відповідальний
Нормативно-правове та інформаційне забезпечення попередження насильства та булінгу
1. Підготовка наказу “Про запобігання булінгу (цькування) у закладі освіти”. Останній тиждень серпня Директор
2. Обговорення та прийняття правил поведінки в класах, оформлення правил у вигляді наочного стенду. Вересень Класні керівники (8–11 класи)
3. Організація механізмів звернення та встановлення інформаційних скриньок для повідомлень про випадки булінгу (цькування). Вересень Практичний психолог, соціальний педагог, класні керівники
4. Підготовка брошури з нормативними документами з профілактики булінгу (цькування) в освітньому середовищі для педагогів. Жовтень Практичний психолог, соціальний педагог
5. Підготовка методичних рекомендацій для педагогів з розпізнавання ознак насильства різних видів щодо дітей. Жовтень Практичний психолог, соціальний педагог
6. Перевірка інформаційної доступності правил поведінки та нормативних документів з профілактики булінгу (цькування). Листопад Практичний психолог, соціальний педагог
7. Інформаційна акція для старшокласників. Лютий Практичний психолог, соціальний педагог
Робота з вчителями та іншими працівниками закладу освіти
1. Проведення навчальних семінарів для вчителів щодо запобігання булінгу (цькування) та заходів реагування. Осінні канікули Практичний психолог, соціальний педагог
2. Тренінг для вчителів щодо запобігання булінгу (цькування) у закладі освіти. Зимові канікули Практичний психолог, соціальний педагог
3. Співбесіда з класними керівниками за результатами діагностики класного колективу. За результатами кожної чверті Практичний психолог, соціальний педагог
4. Консультування класних керівників психологом, соціальним педагогом з проблемних ситуацій. Впродовж навчального року Практичний психолог, соціальний педагог
Робота з учнями
1. Проведення тренінгів для старшокласників з розвитку навичок спілкування та мирного вирішення конфліктів. Впродовж року Практичний психолог
2. Імітаційна гра для молодших школярів (1-4-й класи) “Якщо тебе ображають”. Жовтень Класні керівники
3. Тиждень толерантності. Листопад Учнівське самоврядування, класні керівники
4. Імітаційна гра для учнів середніх і старших класів “Розкажи про насильство”. Грудень Класні керівники
5. Конкурс плакатів проти насильства. Березень Заступник директора з виховної роботи
Робота з батьками
1. Підготовка пам’ятки для батьків про порядок реагування та способи повідомлення про випадки булінгу (цькування) щодо дітей, заходи захисту та надання допомоги дітям. Листопад Практичний психолог, соціальний педагог
2. Тематичні батьківські збори в класах. Грудень Класні керівники
3. Проведення консультацій психолога з питань взаємин батьків з дітьми Впродовж року Практичний психолог
4. Консультування батьків щодо захисту прав та інтересів дітей Впродовж року Уповноважений з прав дитини закладу освіти
Моніторинг освітнього середовища
1. Самооцінка закладу освіти за показниками безпеки, комфортності, інклюзивності. 2 рази на рік Адміністрація ліцею, працівники ліцею
2. Анонімне анкетування учнів 5-11-го класів про випадки булінгу (цькування). Грудень Практичний психолог
3. Підготовка звіту про виконання заходів про виконання плану заходів з запобігання та протидії булінгу. Травень Практичний психолог, соціальний педагог
Директор ліцею ______________ В.П. Григорчук
(підпис)

РІЧКІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ

КОСІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

31.08.2020 с. Річка № 44

Про створення комісії

з розгляду випадків булінгу

у Річківському ліцею

На виконання Закону України № 8584 від 18.12.2018 р. “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу”, відповідно до методичних рекомендацій Міністерства освіти, науки та молоді, з метою виявлення та протидії булінгу серед учасників освітнього процесу, швидкого реагування на такі випадки

НАКАЗУЮ:

1. Створити комісію з розгляду випадків булінгу серед учасників освітнього процесу у такому складі:

Ø Голова комісії – Григорчук В.П., директор ліцею;

Ø Заступник голови комісії – Копчук Г.Д., ЗДНВР;

Ø Секретар комісії – Копчук М.П., соціальний педагог;

Ø Члени комісії: - Кошак Н.Д. – практичний психолог;

- Пітиляк Г.В. – медична сестра;

- Мегединюк В.О. – голова батьківського комітету;

- Мельничук М.М. – голова ПК;

- Пітиляк Г.В. – педагог-організатор.

2. У випадках скликання комісії до її роботи залучати батьків, чиї діти причетні до випадків булінгу.

3. Засідання комісії проводити у випадку письмової заяви керівнику закладу освіти.

4. З метою профілактики проявів негативної поведінки учнів, чиї дії у майбутньому можуть кваліфікуватися як булінг, невідкладно скликати засідання комісії та залучати батьків учнів до її засідань.

5. До роботи комісії залучати уповноважених осіб Національної поліції України та Служби у справах дітей.

6. Класним керівникам постійно проводити роз’яснювальну роботу з учнями та батьками щодо їх відповідальності за дії, які прирівнюються до булінгу.

7. Довести до відома усіх педагогічних працівників про персональну відповідальність за випадки булінгу з їх боку чи спробу втаємничення таких випадків зі сторони учнів чи колег по роботі.

8. З даним наказом ознайомити усіх педагогічних працівників, учнів та їх батьків.

9. Копію даного наказу розмістити на офіційному веб-сайті закладу освіти.

10. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор ліцею ______________ В.П. Григорчук
(підпис)
Кiлькiсть переглядiв: 132

Коментарi