Засідання педагогічної ради

2020-2021 навчальний рік

РІЧКІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ

КОСІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

КОСІВСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

30.12.2020 с. Річка № 92

Про затвердження рішення

педагогічної ради

від 30 грудня 2020 року № 3

Відповідно до ухваленого рішення педагогічної ради № 3 від 30 грудня 2020 року за порядком денним:

1. Про систему роботи вихователя ЗДО “Лісовичок” Сумарук Марії Юріївни над темою “Проблема розвитку мовлення в дітей дошкільного віку”.

2. Про систему роботи вчителя української мови та літератури Чурук Іванни Іванівни з теми “Візуалізація на уроках словесності”.

3. Про систему роботи вчителя початкових класів Копчук Марії Дмитрівни з теми “Роль гри у формуванні ключових компетентностей в учнів початкової школи в умовах НУШ”.

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити ухвалене рішення педагогічної ради № 3 від 30 грудня 2020 року:

1.1. Впроваджувати в систему роботи інноваційну методику “Persona Dolls”.

(Сумарук М.Ю., вихователі ЗДО “Лісовичок”, постійно)

1.2. Уникати власного монологу на заняттях, активно розвивати діалогічне мовлення дітей, даючи дитині змогу вступати в невимушену розмову з дорослими.

(Вихователі ЗДО “Лісовичок”, систематично)

1.3. Систематизувати дидактичний матеріал згідно вікових особливостей дітей, з урахуванням поступово ускладнених завдань.

(Вихователі ЗДО “Лісовичок”, до 01.02.2021 р.)

1.4. Продовжувати працювати над розвитком усного та писемного мовлення здобувачів освіти, вдосконаленням правописних умінь і навичок.

(Чурук І.І., систематично)

1.5. Формувати в учнів читацькі компетентності та навички аналізу художнього тексту.

(Чурук І.І., систематично)

1.6. Схвалити практику роботи вчителя української мови та літератури Чурук І.І. над темою “Візуалізація на уроках словесності”.

(Дирекція ліцею, протягом навчального року)

1.7. Продовжувати працювати над використанням ігрових ситуацій на уроках з метою формування наскрізних умінь та ключових компетентностей здобувачів освіти в умовах НУШ.

(Копчук М.Д., систематично)

1.8. Працювати над вдосконаленням методики використання ігрових елементів для формувального оцінювання рівня знань учнів початкової школи.

(Копчук М.Д., систематично)

1.9. Ширше використовувати елементи гри при використанні ІКТ на уроках у початковій школі.

(Копчук М.Д., систематично)

1.10. Схвалити практику роботи вчителя Копчук М.Д. над проблемою “Роль гри у формуванні ключових компетентностей молодших школярів в умовах НУШ”.

2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор ліцею ______________ В.П. Григорчук
(підпис)

РІЧКІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ

КОСІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

24.11.2020 с. Річка № 77

Про затвердження рішення

педагогічної ради

від 24 листопада 2020 року № 2

Відповідно до ухваленого рішення педагогічної ради № 2 від 24 листопада 2020 року за порядком денним:

1. Про здійснення освітнього процесу в умовах пандемії.

2. Про стан здоров’я здобувачів освіти та працівників ліцею.

3. Про адаптацію до навчання в основній школі учнів 5 класу.

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити ухвалене рішення педагогічної ради № 2 від 24 листопада 2020 року:

1.1. Неухильно дотримуватися рекомендацій щодо роботи в умовах пандемії.

(Працівники ліцею, здобувачі освіти, постійно)

1.2. Практикувати проведення рейдів перевірки стану дотримання рекомендацій щодо роботи ліцею в умовах пандемії.

(Педагог-організатор, учнівське самоврядування, згідно з планом)

1.3. Провести батьківські збори (в системі онлайн) з питань дотримання рекомендацій щодо роботи ліцею в умовах пандемії.

(Класні керівники, до 01.12.2020 р.)

1.4. Дотримуватися вимог щодо спостереження за станом здоров’я здобувачів освіти та працівників ліцею.

(Пітиляк Г.В., Кошак Н.Д., постійно)

1.5. Проводити опитування здобувачів освіти про стан здоров’я.

(Класні керівники, педпрацівники, щоденно)

1.6. Практикувати проведення фізкультурних хвилинок на уроках.

(Вчителі початкових класів, вчителі-предметники, постійно)

1.7. Вважати, що адаптаційний період до навчання в 5 класі ліцею пройшов успішно.

1.8. Рекомендувати вчителям-предметникам здійснювати індивідуальний та диференційований підхід до навчання здобувачів освіти 5 класу.

(Вчителі-предметники, постійно)

2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор ліцею ______________ В.П. Григорчук
(підпис)

РІЧКІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ

КОСІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

31.08.2020 с. Річка № 45

Про затвердження рішення

педагогічної ради

від 31 серпня 2020 року № 1

Відповідно до ухваленого рішення педагогічної ради № 1 від 31 серпня 2020 року за порядком денним:

1. Про підсумки освітнього процесу у 2019-2020 навчальному році та пріоритетні напрямки діяльності ЗЗСО на 2020-2021 навчальний рік.

2. Про “План роботи ліцею на 2020-2021 навчальний рік”.

3. Про структуру 2020-2021 навчального року.

4. Про тимчасовий порядок організації освітнього процесу на 2020-2021 навчальний рік в умовах пандемії.

5. Про результати державної підсумкової атестації випускників 2020 року.

6. Про оцінювання навчальних досягнень з курсу “Основи християнської етики”.

7. Про тривалість уроків у початкових класах.

8. Про ознайомлення дирекції ліцею з календарним плануванням з базових предметів та планами роботи класних керівників.

9. Про внесення змін до “Освітньої програми Річківського ліцею на 2020-2021 навчальний рік”.

10. Про організацію інклюзивного навчання та педагогічного патронажу для дітей з особливими освітніми потребами.

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити ухвалене рішення педагогічної ради № 1 від 31 серпня 2020 року:

1.1. Створити інформаційно-комунікаційну платформу з реалізації основних завдань Нової української школи та підтримки постійного зв’язку з батьками учнів, іншими учасниками освітнього процесу.

(Дирекція, впродовж навчального року)

1.2. Розробити тимчасовий порядок організації освітнього процесу в ліцеї в період карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).

(Дирекція, до 01.09.2020 р.)

1.3. Впроваджувати апробацію навчальних платформ в умовах дистанційного навчання.

(Дирекція, постійно)

1.4. Працювати над створенням безпечного середовища для здобувачів освіти та медпрацівників в умовах пандемії та посилення заходів безпеки.

(Дирекція, практичний психолог, медсестра, постійно)

1.5. Рекомендувати педагогічним працівникам опрацювати методичні рекомендації “Про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020-2021 навчальному році” (Лист Міністерства освіти і науки України від 11.08.2020 р. № 1/9-430).

(Педагогічні працівники, до 01.09.2020 р.)

1.6. Працювати над реалізацією заходів із виконання програми “Учитель”.

(Дирекція, постійно)

1.7. Всю діяльність ліцею спрямовувати на створення максимально сприятливих умов для інтелектуального, духовного, морального, естетичного, фізичного розвитку дітей; виховання національно свідомого громадянина України.

(Дирекція, педпрацівники, постійно)

1.8. Проводити превентивні заходи щодо збереження психічного здоров’я здобувачів освіти, запобігання торгівлі людьми, попередження протидії булінгу та насилля дітьми.

(Класні керівники, Кошак Н.Д., Копчук М.П., постійно)

1.9. Розробити Положення щодо преміювання кращого вчителя, кращого учня та учениці Річківського ліцею.

(Дирекція, до 01.01.2021 р.)

1.10. Провести огляд кабінетів інформатики, трудового навчання, хімії, фізики, біології, майстерні, спортивної зали, кімнат на предмет наявності небезпечних для життя і здоровя факторів (якість електромережі, зберігання реагентів, надійність кріплення станків, спортивного обладнання).

(Дирекція, до 01.09.2020 р.)

1.11. Затвердити “План роботи Річківського ліцею на 2020-2021 навчальний рік”.

1.12. Затвердити структуру 2020-2021 навчального року:

Ø І семестр – з 01 вересня по 31 грудня 2020 року;

Ø ІІ семестр – з 18 січня по 28 травня 2021 року.

1.13. Опрацювати Лист Міністерства освіти і науки України від 05.08.2020 р. № 1/9-420 “Рекомендації щодо організації роботи ЗЗСО у 2020-2021 навчальному році”.

(Дирекція, педпрацівники, до 01.09.2020 р.)

1.14. Затвердити “Тимчасовий порядок організації освітнього процесу на 2020-2021 навчальний рік в умовах пандемії ”.

1.15. Вести постійний контроль за якістю підготовки випускників до участі у складанні ЗНО.

(Дирекція, постійно)

1.16. Навчальні досягнення здобувачів освіти 5-11 класів з курсу “Основи християнської етики” оцінювати.

(Вчителі курсу “Основи християнської етики”,

впродовж навчального року)

1.17. Ознайомитися з календарним плануванням з базових предметів та планами роботи класних керівників.

(Дирекція, до 04.09.2020 р.)

1.18. Уроки в початкових класах проводити за окремим розкладом:

· початок занять – о 9 годині 30 хвилин;

· щодня проводити ранкові зустрічі тривалістю 20 хвилин;

· тривалість уроків у 1 класі – 35 хвилин;

· тривалість уроків у 2-4 класах – 40 хвилин;

· щодня проводити ранкові зустрічі.

(Вчителі початкових класів, впродовж навчального року)

1.19. Затвердити внесення змін до “Освітньої програми Річківського ліцею на 2020-2021 навчальний рік”.

1.20. Здійснювати психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання та педагогічного патронажу.

(Класні керівники, Кошак Н.Д., Копчук М.П., Мартищук М.Л.,

впродовж навчального року)

2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор ліцею ______________ В.П. Григорчук
(підпис)
1 Засідання педагогічної ради: 1. Про підсумки освітнього процесу у 2019-2020 навчальному році та пріоритетні напрямки діяльності ЗЗСО на 2020-2021 навчальний рік. 2. Про затвердження плану роботи ліцею на 2020-2021 навчальний рік. 3. Про затвердження структури 2020-2021 навчального року. 4. Про схвалення тимчасового порядку організації освітнього процесу на 2020-2021 навчальний рік в умовах пандемії. 5. Про результати державної підсумкової атестації випускників 2020 року. 6. Про оцінювання навчальних досягнень з курсу основи християнської етики. 7. Про ознайомлення дирекції ліцею з календарним плануванням з базових предметів та планами роботи класних керівників. 8. Про внесення змін до “Освітньої програми Річківського ліцею на 2020-2021 навчальний рік”. 9. Про тривалість уроків у початкових класах. 10. Розподіл педагогічного навантаження серед педагогічних працівників. 31.08
2 Засідання педагогічної ради ліцею: 1) Про здійснення освітнього процесу в умовах пандемії. 2) Про стан здоров’я здобувачів освіти та працівників ліцею. 20.10
3 Засідання педагогічної ради ліцею: 1) Українська мова та література. 2) Про результати І та ІІ туру Всеукраїнських учнівських олімпіад. 01.12
4 Засідання педагогічної ради ліцею: 1) Творчий звіт педагогічних працівників, які атестуються у 2021 році та обговорення їх характеристик. 2) Психолого-педагогічний супровід роботи з обдарованими дітьми. 3) Початкова школа. Лютий
5 Засідання педагогічної ради: 1) Про стан методичної роботи в умовах реформування освіти. 2) Шкільний урок у XXI столітті. Квітень
6 Засідання педагогічної ради ліцею: 1) Про перевід учнів 1-8, 10 у наступні класи та нагородження Похвальними листами за особливі успіхи у навчанні. 2) Про схвалення Освітньої програми Річківського ліцею на 2021-2022 навчальний рік. 28.05
7 Засідання педагогічної ради ліцею: 1) Про перевід учнів 9 класу в 10 клас. 2) Про випуск учнів 11 класу. Червень
Кiлькiсть переглядiв: 255

Коментарi