9-Б КЛАС

Завдання оновлюються кожного дня у VIBER групі Вашого класу

Українська мова

Опрацювати параграф 32.
Складне речення з різними видами зв'язку.
Вправа 4, 5 на стр. 114.
Виконати завдання "Культура мовлення" стр. 115.
Тема. Складне речення з різними видами зв'язку. Завдання на урок: визначати складні речення з різними видами зв'язку; складати схеми таких речень. Джерела інформації: Підручник, параграф 32, стр. 112-115. Зворотній зв'язок: Вправа 2, стр. 113. Завдання з будиночком стр. 115.
Тема. Складне речення з різними видами зв'язку. Синтаксичний розбір речень. Завдання на урок: визначати складні речення з різними видами зв'язку; складати схеми таких речень; робити повний синтаксичний розбір. Джерела інформації: Підручник, параграф 32, стр. 112-115. Зворотній зв'язок: Вправа 4, стр. 114. Завдання А, Б стр. 114.

Українська література

Прочитати поему Т.Г. Шевченка "Катерина".
Характеристика образу Катерини.
Діалог з митцем (стр. 168).
Тема. Т. Г.Шевченко "Наймичка". Трагедія жінки - матері. Завдання на урок: прочитати поему; аналізувати поведінку героїв. Джерела інформації: Підручник, стр. 224-228. Т.Шевченко "Кобзар". Зворотній зв'язок: Діалог з текстом, Завдання 15, 16, стр. 228.
Тема. Т. Г.Шевченко "Наймичка". Образи твору. Завдання на урок: аналізувати поведінку героїв; порівнювати їхні вчинки. Джерела інформації: Підручник, стр. 224-228. Т.Шевченко "Кобзар"
https://www.youtube.com/watch?v=yaM7jgyrw1Y&feature=youtu.be
Зворотній зв'язок: Порівняльна характеристика Катерини та Ганни з творів Т.Шевченка.

Англійська мова

Тема: Географічне положення Великобританії, що ти знаєш про населення В.Б. майбутні часи. Виписати нові слова; вправи 1,2; ст. 182 - письмово; вправа 3; ст. 184 - читати, перекладати; вправа 6; ст. 186 - зробити квіз; вправа 7; ст. 186 - прочитати цікаві факти про Англію; вправа 5а; ст. 191 - з'єднати частини речення.
https://www.youtube.com/watch?v=j-k5DjSi8EY&feature=youtu.be

Зарубіжна література

1. Опрацювати статті підручника "У пошуках духовної свободи" та "Аналітичні п'єси" (с. 233-240). Скласти хронологічну таблицю до біографії Генріка Ібсена. Прочитати драму Генріка Ібсена "Ляльковий дім" (241-250).
2. Підготувати відповіді на запитання та завдання 1-6, 8-10 (с. 250). Підготуватися до висловлення власного судження щодо актуальних тем і проблем, образів і подій твору Генріка Ібсена "Ляльковий дім".
Тема уроку: "Стара" і "нова драма". Генрік Ібсен (1828-1906). Роль Г. Ібсена в розвитку світової драматургії, його новаторство. Завдання на урок: я пропоную вам дізнатися про: 1.Життя і творчість Г. Ібсена (У пошуках духовної свободи). 2. Дізнатися про аналітичні п'єси. 3.Що таке соціально-психологічна драма? 4.Що таке зовнішня дія, внутрішня дія, підтекст. Джерела інформації : підручник с. 233-240. Зворотний зв'язок: відповіді на запитання (с. 240).
https://www.youtube.com/watch?v=202zQJSzXP8&feature=youtu.be
Тема уроку: "Генрік Ібсен" Ляльковий дім" як соціально-психологічна драма. Особливості драматичного конфлікту та розвиток сценічної дії (зовнішньої і внутрішньої). Завдання на урок: пропоную дізнатися про: 1. Моральні проблеми, порушені в п'єсі" Ляльковий дім". 2. Про конфлікт Нори і Торвальда Хельмарів. 3. Про подвійну мораль Хельмера. Джерела інформації: підручник с. 241-250 (прочитати уривки п'єси). Зворотний зв'язок: відповіді на запитання 1-6, 9-10 на с. 250.
https://www.youtube.com/watch?v=bS7FwJe2Cbo&feature=youtu.be

Фізика

Опрацювати теми: "Взаємодія тіл. Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу"(§36, 38, стор. 226-229, 235-237). Опорний конспект.
Розв'язування задач: Задача 2 (стор. 225), задача 4 (стор. 226).
Опрацювати теми: "Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки" (§37, стор. 231-233). Опорний конспект.
Пройти онлайн-тестування "Закони Ньютона":
https://naurok.com.ua/test/zakoni-nyutona-65336.html
Тема: “Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу”. Завдання на урок: 1) ознайомитися із фізичними величинами імпульс тіла та імпульс сили, їх одиницями вимірювання, формулами для визначення; 2) вивчити закон збереження імпульсу; 3) описати використання закон збереження імпульсу в техніці в робочий зошит. Джерела інформації: підручник § 36, ст. 226-228. Зворотній зв’язок: описати використання закон збереження імпульсу в техніці; розв’язати задачі № 2, 3; ст. 230.
Тема: “Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки. Досягнення космонавтики”. Завдання на урок: 1) ознайомитися із реактивним рухом та де він застосовується; 2) розглянути будову ракети; 3) переглянути відео: https://www.youtube.com/watch?v=222Om7rHTWI; 4) здобутки українського вченого С.П. Корольова. Джерела інформації: підручник § 37, ст. 231-233. Зворотній зв’язок: написати про внесок українських вчених у розвиток космонавтики; розв’язати задачу № 2; ст. 234 (формула на ст. 232).
https://www.youtube.com/watch?v=222Om7rHTWI
Скачати презентації уроків у вкладеннях!

Історія України

Опрацювати параграф 22, с. 161-168. Виписати і вивчити головні дати, події, поняття: монополізація економіки, синдикат. Висвітліть постатті українських промисловців-меценатів (с. 166-167). Дати відповіді на питання с. 168.
Опрацювати параграф 23, с. 168-174. Виписати і вивчити головні дати, події, поняття: політизація українського національного руху (с. 168), автономізм (с. 172). Заповнити табличку у зошиті "Партії Наддніпрянщини на початку XX ст." (зразок на с. 174).
Опрацювати параграф 24, с. 175-181. Виписати і вивчити головні події, дати та поняття: страйк, політичний страйк. Опрацювати історичні джерела на с. 176, 180. Виписати причини революції 1905-1907 рр. в Україні. Дати відповіді на питання с. 180-181.
https://youtu.be/ygwv0pfleI0
wym-1584901573207
Опрацювати параграф 25, с. 181-187. Виписати і вивчити головні дати, події та поняття: земельна реформа, відруб. Описати аграрну реформу П. Столипіна та її вплив на Україну. Проаналізувати особливості українського національно-культурного руху в 1907-1914 рр. Проаналізуйте та дайте оцінку "Справі Бейліса".
https://youtu.be/KozcWuzu9ws
wym-1584901613462
Виконати практичне заняття с. 188-189 (письмово). Повторити параграфи 22-25.
Тема: Особливості соціально-економічного розвитку Наддніпрянщини на початку ХХ ст. Завдання уроку: 1.Індустріальна модернізація. 2.Монополізація. 3.Регіональна спеціалізація промисловості і сільського господарства. 4.Кооперативний рух. 5.Українські промисловці-меценати.
Тема: Суспільно-політичне життя Наддніпрянщини на початку ХХ ст. Завдання уроку: 1.Особливості суспільно-політичного життя Наддніпрянщини на початку ХХ ст. 2.Формування соціалістичної течії в українському напрямку. 3.Формування ліберально-демократичної течії в українському русі. 4.Формування націоналістичної течії в українському русі.
Джерела інформації: підручник параграфи 22-23, с. 161-174, відео. Зворотний зв'язок: Виписати і вивчити головні дати, події, поняття. Дати відповіді на запитання с. 168. Заповнити таблицю "Партії Наддніпрянщини на початку ХХ ст." (зразок с. 174).
https://www.youtube.com/watch?v=t9tVg1twzGw&feature=youtu.be

Всесвітня історія

Опрацювати параграф 25, с. 136-143. Виписати і вивчити головні події, дати, поняття. Описати роль самураїв у "реставрації Мейдзі". Дати відповіді на питання с. 143.
Опрацювати параграф 26, с. 143-149. Виписати і вивчити головні події, дати, поняття. Охарактеризувати письмово"Опіумні війни" та повстання "тайпінів" і "боксерів".
Опрацювати параграф 27, с. 149-155. Виписати і вивчити головні події, дати та поняття. Описати Танзимат (1839-1891 рр.). Дати відповіді на питання с. 155 та опрацювати документ "Маніфест мусульманських патріотів"на с. 155.
Тема: Японія. Завдання на урок: 1.Початок японської територіальної експанції. 2. "Доба Мейдзі" в Японській імперії. 3.Політичний устрій. 4.Війни Японії. Джерела інформації: підручник параграф 25,с. 136-143. Зворотній зв'язок: виписати і вивчити головні дати,події та поняття; описати роль самураїв у"реставрації Мейдзі"; дати відповіді на питання с. 143; скласти кросворд на 10 питань.

Основи правознавства

Опрацювати параграф 20, с. 155-159. Виписати і вивчити головне. Написати у зошиті-заяву про прийом на роботу (за зразком на с. 156-157). Дати відповіді на питання с. 159.
Опрацювати параграф 21, с. 160-166. Виписати і вивчити головне. Дати письмові відповіді на питання с. 166.
Опрацювати параграф 22, с. 166-172. Виконати практичне заняття. Виписати і вивчити головне. Написати резюме за зразком на с. 169-171. Проаналізувати юридичні ситуації с. 171-172.
Тема: Практичне заняття."Працевлаштування неповнолітніх". Завдання уроку: 1.Назвати основні причини безробіття в Україні. 2.Як знайти роботу. 3.Що таке резюме.Як його складати. Джерела інформації: підручник параграф 22, с. 166-172. Зворотній зв'язок: виконати практичне завдання; написати своє резюме (за зразком на с. 169-171.)

Географія

Тема. Транспорт України. Завдання на урок: дізнатися про: 1)Залізничний 2)Автомобільний 3)Водний 4)Повітряний види транспорту. Джерела інформації: Підручник, ∮ 36, стор. 144-150. Зворотній зв'язок: Дати короткі відповіді на запитання "закріплюємо знання", стор. 150 (1-6 запитання) або скласти гроно "Види транспорту Україні".

Біологія

Опрацювати параграфи 45-47. Ст. 190-201.
Заповнити таблиці на сторінці 197, та завдання на застосування знань ст. 201.
Тема: Основи еволюційної філогенії та систематики. Завдання на урок: Повинні дізнатися: 1) яке значення для Землі має її біорізноманіття? 2) які основні принципи біологічної систематики?3) яке значення еволюційної філогенії у дослідженні біорізноманіття. Джерела інформації: підручник § 50, ст. 212-215. Зворотній зв’язок: відповідні на запитання ст. 215, завдання на застосування знань, заповнити таблицю ст. 215.
Тема: Система органічного світу. Віруси. Завдання на урок: Повинні дізнатися: 1) у чому сутність принципів побудови системи органічного світу? 2) які особливості та значення вірусів? 3) що спільного та відмінного між субвірусними частинками? Джерела інформації: підручник §51, ст. 216-219. Зворотній зв’язок: відповідні на запитання ст. 219.
https://www.youtube.com/watch?v=FgCw9pBmMM4&feature=youtu.be

Хімія

Опрацювати § 26. Спирти. Етанол. § 27. Гліцерол. Вправа № 198, 199.
https://m.youtube.com/watch?v=stWm5OtpBEs
Тема: “Карбонові кислоти”. Завдання на урок: 1) вирізняти карбонові кислоти серед інших сполук;2) з'ясувати будову молекули оцтової кислоти;3) засвоїти властивості оцтової кислоти. Джерела інформації: підручник § 28, ст. 156-160. Зворотній зв’язок: вправи № 205, 206, 209 ст. 161.
Тема: “Вищі карбонові кислоти та їхні солі.” Завдання на урок: 1) отримати відомості про вищі карбонові кислоти; 2) дізнатися проорганічні сполуки, які виявляють мийну дію. Джерела інформації: підручник § 29, ст. 164-167. Зворотній зв’язок: вправи № 217-219. ст. 168.
https://www.youtube.com/watch?v=P0ORV1FF1eo&app=desktop

Інформатика

Тема уроку Завдання додому
23. Персональне навчальне середовище. Д.з. Опрацювати п.9.1 Ст.237
24. Використання онлайн середовищ для створення електронних середовищ. Д.з. Опрацювати п.9.2 Ст. 114
25. 26. Етапи створення веб-сайтів
Створення сайту на GoogleSites
Інструктаж з БЖД. Практична робота №5 «Створення та налагодження інтерактивної веб-сторінки з використанням форм та веб-програмування»
Д.з. Опрацювати п.9.3 Створити власний сайт «Моє шкільне життя» Ст. 258 https://www.youtube.com/watch?v=iQ1P7_ddwGE&t=3s
Д.з. Опрацювати п.9.4Ст. 131
Наповнення власного сайту «Моє шкільне життя»
https://www.youtube.com/watch?v=2WG-FFutlLg&t=940s

/Files/images/9 клас 1.jpg/Files/images/9 клас 2.jpg

Основи християнської етики

Відшукати в інтернеті та впорядкувати матеріали про найважливіші християнські пам'ятки України та церковні споруди нашої місцевості.
Тема: "Визначні архітектурні церковні пам'ятки України". Завдання на урок: 1. Дізнатися про найважливіші християнські пам'ятки України. 2.Церковні споруди нашої місцевості. Джерела інформації: підручник с. 131-133, інтернет. Зворотний зв'язок: скласти список визначних архітектурних пам'яток культового призначення в Україні та церковних споруд нашої місцевості.

Алгебра і геометрія

Тема: "Основні правила комбінаторики". 1)Що вивчає комбінаторика? 2) Сформувати комбінаторні правила суми і добутку. Джерела інформації: & 21 ст. 195. Зворотній зв'язок: √ 897; 901; 903; 913 ст. 200.
Тема: "Випадкова подія.Частота та ймовірність випадкової події ". Дізнатися про: 1) що вивчає теорія ймовірностей? 2)Що таке випадковий дослід? 3) Що таке випадкова подія? Джерела інформації: Алгебра 9 клас & 22 ст. 201. Зворотній зв'язок: √ 932; 933; 935.
Тема: "Симетрія відносно точки.Симетрія відносно прямої". Дізнатися про: 1) Які точки називають симетричними відносної даної точки? 2)Які точки називають симетричними відносно даної прямої? Джерела інформації: Геометрія 9 клас & 19, & 20 ст. 174. Зворотній зв'язок: √ 910; 931; 933.
Підготовка до ДПА
(Білет 9 подано із розв'язками, виконати білет номер 10 самостійно за зразком)

/Files/images/Алгебра 1.jpg/Files/images/Алгебра 2.jpg/Files/images/Алгебра 3.jpg/Files/images/Алгебра 4.jpg/Files/images/Алгебра 5.jpg/Files/images/Алгебра 6.jpg/Files/images/Алгебра 7.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 116

Коментарi