9-А КЛАС

Завдання оновлюються кожного дня у VIBER групі Вашого класу

Українська мова

Тема: Речення з кількома рядами однорідних членів. Завдання до уроку: Опрацювати теоретичний матеріал сторінка 183. Виконати вправу 308 сторінка 183. Доповнити думку використовуючи речення з кількома рядами однорідних членів. Верби й верболози сіро-зеленим туманом котились по лузі закривали подекуди воду. Джерела інформації: Підручник для восьмого класу сторінка 183-185. Зворотний зв'язок: Записати сім прислів'їв з однорідними членами речення.

/Files/images/8 Б клас 3.jpg

.

.

.

.

.

.

.

.

Українська література

Тема: О. Довженко видатний український кінорежисер і письменик. Оповідання "Ніч перед боєм". Завдання до уроку: Прочитати біографію О. Довженка ст. 190 - 193. Читати оповідання "Ніч перед боєм". Джерела інформації: Підручник для восьмого класу ст. 190-193 ,ст. 194-201. Зворотній зв'язок: Читати оповідання "Ніч перед боєм".
Тема: Образи діда Платона і діда Савки. Їхній моральний урок для солдатів. Завдання до уроку: Скласти план до характеристики образу діда Платона. Виписати цитати до характеристики образу до діда Савки. Джерела інформації: Підручник для восьмого класу сторінка 190-201. Зворотний зв'язок: Прочитати оповідання О. Довженка "Ніч перед боєм".

Алгебра

Переглянути відео за посиланнями і законспектувати:
https://youtu.be/TlhzWJEttHk
wym-1584877372913
https://youtu.be/k4BHfTOX8ks

wym-1584877388351

Тема: "Розв'язування вправ. Самостійна робота". 1) застосувати набуті знання з попереднього уроку (відео Теорема Вієта). 2) виконати самостійну роботу. Джерела інформації & 22, ст. 183. Зворотній зв'язок: √835; 840 (Приклад 2 ст. 185 (зразок)).
Тема: "Квадратний тричлен.Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники". Дізнатися про: 1)Що називають квадратним тричленом? 2)Що називають коренем квадратного тричлена? Джерела інформації: ст. 198, & 24. Зворотній зв'язок:√ 890; 894.

Геометрія

Тема: "Многокутник і його елементи. Вписані й описані многокутники". Дізнатися про: 1) площу многокутника; 2) основні властивості площі; 3) теорему про площу многокутника та наслідок з неї. Джерела інформації: Геометрія 8 клас. & 23, ст. 161. Зворотній зв'язок: √ 844, 846, 851.
Тема: "Розв'язування вправ". Джерела інформації: Геометрія 8 клас, ст. 159. Зворотній зв'язок: √ 826; 828.

Англійська мова

Книжка: ст. 46 вправа 1, 2 - письмово; ст. 47: вправа 2, 3 - письмово; вправа 4 - скласти речення. Вчити і повторювати слова модуль 4
Зошит; ст. 34-35
Книжка-Self-check ст. 48. Self-check modul 4, номери 245, 246, 247.
Тема: E – society. Unit 5a. Прочитати текст на ст. 50. Після тексту є запитання. Ставити ці запитання один одному приват, робити скріншот і підправляти мені. Зошит ст. 36 зробити вправи.
Тема: Вживання will/ be going to. Technology. Вправа 2 ст. 51 – скласти речення з фразами; Переглянути відео, перечитати правило. Вправа 4 ст. 51 – письмово.
https://www.youtube.com/watch?v=j-k5DjSi8EY&feature=youtu.be
Реєстрація на платформі quizzez.

Зарубіжна література

1. Опрацювати статті підручника "Примхливий світ бароко" та "У пошуках миру і душевного спокою" (с. 230-235). Підготувати відповіді на завдання "Перевір себе" (с. 235). Вивчити напам'ять Сонет 19 (Із циклу "Священні сонети" на с. 235-236).
2. Опрацювати статтю підручника "Прагнучи досконалості та гармонії" (с. 236-239). Підготувати відповіді на завдання "Перевір себе" (с. 239). Скласти хронологічну таблицю до біографії Мольєра. Прочитати комедію Мольєра "Міщанин-шляхтич" (с. 239-254).
Тема уроку: Бароко як доба і художній напрям у європейській літературі й мистецтві. Видатні представники європейського бароко та їхні здобутки (огляд). Завдання на урок. Ми повинні дізнатися про: 1.Характерні ознаки бароко як художнього напряму? 2.Як зображено світ у бароковій літературі? 3.У чому полягає національна своєрідність українського бароко? Джерела інформації : підручник с. 230-233. Зворотний зв'язок: відповіді на запитання "Перевір себе" (с. 233).
Тема уроку: Джон Донн (1572-1631). "Священні сонети" (19-й сонет "Що мучить мене..."). Завдання на урок: я рекомендую вам дізнатися про: 1. Життя і творчість англійського поета Джона Донна. 2.Що таке філософська лірика? 3.Тематику циклу "Священні сонети". Джерела інформації: підручник (с. 233-236). Зворотний зв'язок: скласти хронологічну таблицю до біографії Джона Донна; дати відповіді на запитання 1-4 на с. 236.

Історія України

Опрацювати параграф 37.
Виконати практичне заняття 5.
Тема уроку. Узагальнення до теми: "Культура України другої половини 18 ст.". Завдання на урок: 1. Повторити тему "Культура України 2 пол. 18 ст." 2. З'ясувати місце української культури в контексті світової культури. 3. Розвивати вміння працювати з історичними джерелами. Джерела інформації: підручник, параграф 34. Відеофрагменти. Зворотний зв'язок: виконати завдання 1, 2, 3 (підручник, с. 297).
https://www.youtube.com/watch?v=PTP6DbVAE_8&feature=youtu.be

Всесвітня історія

Опрацювати параграф 25.
Відповісти на питання 1, 3, 5 на с. 211.
Тема: "Початок промислового перевороту". Завдання уроку: 1.Вплив промислового перевороту на життя різних верств. 2.Просвітництво. 3.Енцеклопедисти. 4.Масони. 5.Класицизм. Джерела інформації: підручник параграф 23, с. 186-195. Відеоматеріали. Зворотній зв'язок: дати відповіді на запитання 1, 6, 10, с. 195.
https://www.youtube.com/watch?v=wSrR2X0dO58&feature=youtu.be

Фізика

Тема: Розв'язання задач. Застосувати набуті знання з попереднього уроку.(відео). Джерела інформації: Фізика 8 клас (В.Д. Сиротюк) ст. 142. Зворотній зв'язок: √ 225; 259; 264.
Опрацювати теми: "Робота і потужність електричного струму" (§33-34 стор. 143-147). Опорний конспект.
Розв'язування задач: Задача 270 (стор. 152), задача 279 (стор. 153).
Пройти онлайн-тестування "З'єднання провідників":
https://naurok.com.ua/test/z-ednannya-providnikiv-65743.html
Скачати презентації уроків у вкладеннях!

Інформатика

Тема урокуЗавдання додому
46Абсолютні. Відносні й мішані посилання. Д.з. Опрацювати п.7.1 Ст. 230. https://www.youtube.com/watch?v=DvFbxQ7gTe8
47 Призначення використання математичних, статистичних, логічних функцій табличного процесора Д.з. Опрацювати п.7.2 Ст.236. https://www.youtube.com/watch?v=Mi6SBKGjmp4
48Створення та налагодження діаграм . Д.з. Опрацювати п.7.3 Ст.242. Практична робота 15 «Використання математичних, логічних та статистичних функційтабличного процесора. Побудова діаграм» https://www.youtube.com/watch?v=R9t1f4ksOPQ
49УПОРЯДКОВУВАННЯ ДАНИХ У ТАБЛИЦЯХ. АВТОМАТИЧНІ ТА РОЗШИРЕНІ ФІЛЬТРИ
Д.з. Опрацювати п.7.4
Ст.248.
https://www.youtube.com/watch?v=YeK7_ekenJ8

/Files/images/8 Б клас 2.jpg

.

.

.

.

.

.

.

.

Географія

Тема: Природно-заповідний фонд України. Завдання: дізнатися про: 1)Національну екологічну мережу 2)Природні заповідники 3)Біосферні заповідники 4)Національні природні парки. Джерела інформації: Підручник, ∮ 46, стор. 232-238. Зворотний зв'язок: Дайте відповіді на питання, стор. 237-238.
Тема. Динаміка чисельності населення світу і України. Дізнатися про: 1)Природний приріст 2)Депопуляцію 3)Демографію 4)Сучасну к-сть населення світу та України. Джерела інформації: Підручник, стор. 240-245, атлас, Інтернет-джерела. Зворотній зв'язок: Відповіді на запитання (стор. 245) або кросворд з теми, на 10-12 запитань.

Біологія

Тема "Сенсорні системи"
Опрацювати параграф 41, 42, 43, 44.
Переглянути відеоурок:
https://m.youtube.com/watch?v=OlMPTsA5rKk
Тема уроку: Сприйняття світла, кольору, простору. Акомодація ока. Завдання на урок: — повторити будову ока; — зрозуміти як сприймається світло, колір, простір зоровою сенсорною системою; — виконати лабораторне дослідження 8 , 9 ( стор. 218). Джерела інформації: — підручник Біологія(Задорожний) параграф 38 (стор. 134-137), — відео за посиланням
https://miyklas.com.ua/p
Зворотній зв’язок: виконати лабораторне дослідження 8, 9.
Будова ока:
https://keratoplastika.dp.ua/anatomiya-oka-budova-rogivki.html
Тема: Слухова сенсорна система. Гігієна слуху. Завдання на урок: - вивчити будову вуха (мал. 39.1); - визначити як відбувається; - сприйняття звуку; - виконати лабораторне дослідження 10 (стор. 219). Джерела інформації: підручник параграф 39 (стор. 138-141), інтернет посилання:
https://www.youtube.com/watch?v=Qmsj2mftYmA&app=desktop
https://m.youtube.com/watch?v=eGIQ_nza3uY
Зворотній зв’язок: — виконати лабораторне дослідження; — скласти правила гігієни вуха.
Тестовий контроль:
/Files/images/8 1.jpg/Files/images/8 2.jpg/Files/images/8 3.jpg/Files/images/8 4.jpg/Files/images/8 5.jpg

Хімія

Опрацювати §29. Властивості та використання основ. Виконати вправу № 226, 228.
Тема: Амфотерні оксиди та гідроксиди. Завдання на урок: 1) з'ясувати, які сполуки називають амфотерними;2) зрозуміти хімічний характер амфотерних оксидів та гідроксидів;3) складати формули продуктів реакцій амфотерних сполук із кислотами, основами, оксидами. Джерела інформації: підручник § 31, ст. 169-173. Зворотній зв’язок: вправи № 245, 246, 247.
Тема: Розв'язування вправ. Завдання на урок: 1) повторити і закріпити знання з теми Складні речовини. Оксиди. Кислоти. Основи. 2) зрозуміти хімічний характер оксидів та гідроксидів;3) складати формули продуктів реакцій сполук із кислотами, основами, оксидами. Зворотній зв’язок: завдання 2, 3.
https://www.youtube.com/watch?v=hS1xS6X8Nyw&app=desktop
https://m.youtube.com/watch?v=ZQF5dlc39J0

Трудове навчання

Тема: Планування проектної діяльності. Завдання уроку: 1)Моделі-аналоги конструкцій годівнички для птахів. 2)Проектування та креслення виробу. Джерела інформації: інтернет ресурси. Зворотній зв'язок: розробити креслення годівнички.

Основи здоров'я

Тема: Безпека на дорозі. Завдання на урок: 1. Чим зумовлена дорожня аварійність? 2. ДТП. Фактори ризику та їх поєднання. 3. Пріоритети в дорожньому русі. Зворотній зв'язок: запитання на фото. Опрацювати до наступного уроку.

Основи християнської етики

Підготуватися до підсумкового уроку за темою "Моральні підвалини Заповідей щодо пошани ближнього".
Тема уроку: "Служіння Ісуса Христа". Завдання на урок: пропоную дізнатися про: 1.Особу Івана Предтечі. 2.Значення Хрещення для християнина. 3.Дізнатися, як починав служіння Ісус Христос. Джерела інформації: Біблія (Мт. 3; Мк. 1 ; Лк. 3, 1-22). Інтернет. Зворотний зв'язок: скласти план першого розділу Мк. 1 (на основі Білійного прочитання) ; Поміркуй і дай відповіді на запитання, що додаються (с. 178).

Фізична культура

Вибрати 3-4 вправи. Кількість виконання 3-4 рази. Виконувати вправи вдома біля свого будинку самостійно.
/Files/images/8 Б клас 1.jpg
Кiлькiсть переглядiв: 93

Коментарi