7 КЛАС

Завдання оновлюються кожного дня у VIBER групі Вашого класу

Українська мова

Тема: Творення правопис прислівників. Завдання до уроку: Прочитати правила сторінка 127. Вправа 358 знайти і підкреслити прислівники. Вправа 348 порівняти прислівники в колонках. Джерела інформації: Підручник для сьомого класу, Параграф 34, сторінка 127 - 129. Зворотній зв'язок: Виконати вправу 349 ст. 127.
Тема: Букви Н та НН у прислівниках. Завдання до уроку: Прочитати правило сторінка 130, звернути увагу на написання букви Н і НН у словах двох колонок. Джерела інформації: Підручник для сьомого класу сторінка 130 - 131.
/Files/images/7 клас 4.jpg

.

.

.

.

.

.

.

Українська література

Тема: Марина Павленко "Русалонька із 7 - В". Робота над змістом повісті - казки. Завдання до уроку: Характеризувати вчинки дітей та дорослих. Знайти казкове і реальне у повісті-казці. Джерела інформації: Підручник для сьомого класу сторінка 212-241. Зворотний зв'язок: Прочитати повість - казку.

/Files/images/7 клас 2.jpg

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Алгебра

1) Повторити Розділ 2 § 19-21 (підручник Алгебра 7. Автор Істер О.С.). Розв’язати домашню самостійну роботу № 4 ст. 154.
2) Самостійно опрацювати § 22 «Загальні відомості про рівняння». Вивчити основні означення та властивості рівнянь
Розв’язати С.Р. - № 835, 838. Д.Р.- № 840, 843. В.Р. - № 840, 844.
Пропоную переглянути відеоурок:
https://www.youtube.com/watch?v=I5OfRLUjHzs&list=PLeb-UxVXmUb7vO5x6DK6-Kq6SqEnl20LO&index=18
3) Самостійно опрацювати § 23. Систематизувати у зошиті дані про розв’язки лінійного рівняння у вигляді схеми (ст. 170).
Розв’язати рівняння: С.Р. - № 853, 856, 862. Д.Р. - № 867, 872, 877. В.Р. - № 881, 884. Усі виконані завдання записати у зошит.
Також ви можете пройти тест і перевірити свої знання за посиланням:
https://naurok.com.ua/test/liniyni-rivnyannya-65685.html
Тема: Лінійні рівняння з двома змінними. Завдання на урок: 1) Вміти відповідати на запитання: - Сформулювати означення рівняння з двома змінними. - Навести приклади рівняння з двома змінними. - Що називають розв’язком рівняння з двома змінними. - Які рівняння з двома змінними називають рівносильними? - Які властивості мають рівняння з двома змінними? 2) Виконати П.Р. - №946, 950 С.Р. - № 952,954 Д.Р. - № 954, 961. Джерела інформації: Підручник ( автор Істер О.С.) § 25 ст. 184-185.
Тема: Лінійні рівняння з двома змінними. Завдання на урок: 1) Вміти відповідати на запитання попереднього уроку. 2) Виконати завдання № 964, 966. 3) Ті учні, які не здали попереднього завдання, виконують обидва. Джерела інформації: Підручник (автор Істер О.С.) §25 ст. 184-185.

Геометрія

1) Повторити § 21-24.
2) Самостійно опрацювати § 25. Записи в зошиті оформити у вигляді опорного конспекту.
Розв’язати С.Р. - № 660, 662. Д.Р. - № 664, 666, 668. В.Р. - № 664, 666, 668, 670.
Пропоную переглянути відео уроки:
https://www.youtube.com/watch?v=nFDbBZ63U08
Можна пройти тест за наступним посиланням:
https://naurok.com.ua/test/dotichna-do-kola-kolo-vpisane-v-trikutnik-68555.html
Тема: Взаємне розміщення кіл. Розв’язування задач. Завдання на урок: 1) Дати відповіді на запитання: - Що означає два кола не перетинаються? - Що означає два кола дотикаються? - Який дотик називають зовнішнім, а який - внутрішнім? - Що означає : два кола перетинаються? Записи в зошиті оформити у вигляді опорного конспекту. 2) Виконати С.Р. - № 660, 662. Д.Р. - № 664, 666. Учні, які справились із завданням , зайдіть у додаток classroom і виконайте завдання на оцінку. Джерела інформації: Підручник (автор Істер О.С.) §25. Можна переглянути відео за посиланням
https://www.youtube.com/watch?v=nFDbBZ63U08

Зарубіжна література

О.Генрі «Останній листок». 1. Опрацювати статтю підручника про О. Генрі, скласти асоціативний кущ «О. Генрі». 2. Прочитата новелу О. Генрі «Останній листок», уміти аналізувати її.
https://www.youtube.com/watch?v=U3ri5AZGH58
https://www.youtube.com/watch?v=goIkUjrlzkk
3. Записати асоціації до слова – останній. 4. Виконати тестові завдання: 1. Справжнє ім’я О.Генрі а) Вільям Сідні Портер; б) Олександр Генрі; в) Артур Конан Дойль. 2. Автор перекладу з англійської новели «Останній листок» а) Микола Лукаш; б) М.Дмитренко; в) М.Рильський. 3. Літературний жанр, до якого належить твір О.Генрі «Останній листок» а) оповідання; б) казка; в) новела. 4. На кого був схожий Берман? а) на О.Генрі; б) на Давида; в) на Мойсея. 5. Хто з героїв новели виглядав як “підтоптаний задишкуватий бовдур з червоними кулацюрами”? а) Берман; б) містер Пневмонія; в) лікар. 6. Що хотіла намалювати Джонсі? а) Неаполітанську затоку; б) Ейфелеву вежу; в) останній листок. 7. Подруг-художниць звалиа) Сью і Джонсі; б) Софі і Джейн; в) Ск’ю і Джема. 8. У дівчат були спільні погляди наа) поезію, салат із морської капусти та довгі спідниці;б) мистецтво, салат із листя цикорію та широкі рукави;в) літературу, салат із корейської моркви та короткі рукави. 9. Хвороба, яка з’явилася у Іст-Сайді, називаласяа) булемія; б) скарлатина; в) пневмонія. 10. Інфекція стала «косити» людей у місяціа) жовтні; б) листопад; в) грудні. 11. Лікар повідомив, що у хворої дівчини шансів …а) один до десяти; б) один до п’ятдесяти; в) один до ста. 12. Дівчина, що лежала в ліжку, нагадувалаа) мумію; б) статую; в) мерця. !!!12. Як займала час Джонсі, лежачи в ліжку?а) плела вовняний шарф; б) вишивала квіти; в) малювала останній листок.
Тема. Новела як літературний жанр. О. Генрі – майстер новели. Новела «Останній листок» - гімн людині, котра здатна на самопожертву заради ближнього. Завдання на урок: повинні дізнатися про: 1) новелу як літературний жанр, її характерні ознаки, різновиди; 2) життя і творчість американського письменника О.Генрі; 3) прочитати й проаналізувати новелу О.Генрі «Останній листок»; 4) визначати гуманістичні ідеї твору та його жанрові особливості. Джерела інформації: підручник с. 228-229; с. 230-235; теорія літератури с. 230 ( новела).Відео за посиланням
http://youtube.com/watch?v=zWTcHC_4oV8
Зворотній зв’язок. Складіть сенкани – О. Генрі, листок. Літературна гра «Дайте лад»: правильно розташуйте пункти плану новели «Останній листок». План: 1. Останній шедевр. 2. Старий Берман. 3. Сью біля хворої Джонсі. 4. Колонія на Грінвич-Вілідж. 5. Підступний пришелець. 6. Хвороба Джонсі. 7. Листя старого плюща. Дайте письмову відповідь на запитання: «Чому містер Пневмонія почав перемагати хвору дівчину Джонсі?»
Тема. Специфіка розкриття образу Бермана. Образи Сью і Джонсі, їхня динаміка. Особливості художньої мови новели О.Генрі «Останній листок». Завдання на урок: повинні дізнатися про: 1) новелу як літературний жанр, її характерні ознаки, різновиди; 2) характеризувати літературних героїв; 3) аналізувати новелу О.Генрі «Останній листок»; 4) вміти виділяти головне в художньому творі. Джерела інформації: підручник с. 228-229; с. 230-235; теорія літератури с. 230 (новела), відео за посиланням
https://www.youtube.com/watch?v=zWTcHC_4oV8
Зворотній зв’язок. Складіть анкету героїнь – Сью і Джонсі за схемою: 1. Ім’я. 2. Вік. 3. Освіта. 4. Зовнішність. 5. Заняття, уміння. 6. Душевний стан. 7. Риси характеру. 8. Вчинки. 9. Матеріальний стан. Дайте письмову відповідь на запитання: «Якою Заповіддю Божою керувався Берман у своєму житті?»

Фізика

Тема: "Розв'язування задач". Застосувати набуті знання з попереднього уроку. Джерела інформації: Фізика 7 клас (С.Д. Сиротюк) ст. 127. Зворотній зв'язок:√203; √204; √214.
https://www.youtube.com/watch?v=HzbZEtLYEBY&feature=youtu.be
Переглянути відео за посиланнями, опрацювати теми і законспектувати:

https://youtu.be/UlAruvXvVgs

wym-1584878474625

https://youtu.be/LPgq_DDPZK4

wym-1584878489096

https://youtu.be/oOuON9liO7o

wym-1584878505282

Англійська мова

с. 139, с. 142 - виконати словникову роботу, вивчити слова; с. 143- читати і перекласти текст, дати відповіді на запитання 1 на с. 142. Записані слова в словники, переклад тексту та відповіді на запитання.

Хімія

Опрацювати § 27. "Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини". Вправа № 196, 197.
https://m.youtube.com/watch?v=4xESbYMIlhQ
Тема: Значення води і водних розчинів. Кислотні опади. Завдання на урок: 1) оцінити роль води і водних розчинів у природі;2) усвідомити значення води для людини і розвитку цивілізації;3) з'ясувати причини виникнення кислотних опадів та їхній вплив на довкілля. Джерела інформації: підручник §30, ст. 171-175. Зворотній зв’язок: вправи № 215-218.
https://www.youtube.com/watch?v=urJZkYxTeLY&app=desktop

Біологія

Тема "Поведінка тварин, методи її вивчення" - завдання: спостереження за поведінкою домашніх улюбленців, опис.
Практична робота "Поведінка тварин"
https://m.youtube.com/watch?v=XMzyLSw7B54
Тема "Вроджена та набута поведінка", опрацювати відповідний параграф підручника, питання, тестовий контроль.
https://m.youtube.com/watch?v=bXvrAm73EHo
Тема "Способи орієнтування тварин", опрацювати параграф, термінологію. Тема уроку: Покриви тіла тварин, їхня різноманітність та функції. Завдання на урок: — дізнатися особливості різноманітних покривів тіла тварин (робота із таблицею, мал. 37.2. стор. 150); —визначити основні функції покривів тіла тварин; —виконати лабораторне дослідження номер 3 (стор. 212 ). Джерела інформації: - Підручник Біологія (Запорожець) параграф 37 (стор. 148-151) -інтернет посилання:
https://www.youtube.com/watch?v=GPp6FY3Ji4c&app=desktop
Зворотній зв’язок: лабораторне дослідження виконуємо у зошиті.
Тема уроку: Органи чуття тварин, їх значення. Завдання на урок: — визначити основні функції органів чуття; — вивчити основні органи чуття тварин (робота із таблицею стор. 157). Джерела інформації: — підручник параграф 39 (стор. 156-159), — інтернет посилання:
https://www.youtube.com/watch?v=LOcqcDu6AaU&app=desktop
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-biologi-organi-chuttya-tvarin-hne-znachennya-150671.html
Зворотній зв’язок: — міні-проєкти на вибір: 1) Як бачать тварини? 2) Як тварини визначають напрям руху? 3) Чому для мешканців грунту важливі нюх та дотик? 4) Унікальний слух у тварин.

Географія

Тема. Тектонічна будова, рельєф і корисні копалини Євразії. Завдання на урок: дізнатися про: 1)Тектонічну будову, рельєф і корисні копалини Євразії. Джерела інформації: Підручник, стор. 198-202, атлас. Зворотній зв'язок: Письмові відповіді на 1 і 3-тє запитання на сторінці 202.
Тема. Кліматичні пояси і області Євразії. Дізнатися про: 1)Субарктичний 2)Помірний 3)Субтропічний 4)Тропічний 5)Субекваторіальний та екваторіальний кліматичні пояси Євразії. Джерела інформації: Підручник, ∮ 43, стор. 206-209. Зворотній зв'язок: Відповіді на запитання (стор. 209)(Тільки 1 і 2-ге письмово) або скласти гроно "Кліматичні пояси Євразії".

Інформатика

Тема уроку Завдання додому
23 УВЕДЕННЯ ТА РЕДАГУВАННЯ ДАНИХ В EXCEL 2007 Повторити п.4.1 Д.з. Опрацювати п. 4.2. Виконуємо завдання працюємо з комп’ютером. Ст.91
24 ФОРМАТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ЕЛЕКТРОННОЇ ТАБЛИЦІ Д.з. Опрацювати п4.3 Ст.101. П РАКТИ ЧН А РОБОТА № 6 «Уведення, редагування та форматування даних у середовищі табличного процесора» с.т 109 https://www.youtube.com/watch?v=cI9swlwZ8OY
25 Виконання обчислень у табличному процесорі Д.з. Опрацювати п.4.4 Ст.110. https://www.youtube.com/watch?v=Jr-V5FzaCgk
26. ВИКОРИСТАННЯ ВБУДОВАНИХ ФУНКЦІЙ У ТАБЛИЧНОМУ ПРОЦЕСОРІ EXCEL 2007
Д.з. Опрацювати п.4.5
Ст.119. Працюємо з комп’ютером ст.115
https://www.youtube.com/watch?v=nqa-lu47Qqw
/Files/images/7 клас 3.jpg

.

.

.

.

.

.

.

.

Основи християнської етики

Відповідно до теми" Усвідомлення відповідальності за долю народу" відшукати в інтернеті або в історичних джерелах матеріали про княгиню Ольгу, князя Володимира та підготувати про них розповіді.
Тема уроку: "Усвідомлення відповідальності за долю народу". Завдання на урок. Ми повинні дізнатися: 1.Яким чином людина причетна до долі свого народу й відповідає за неї? 2.Що залежить від кожного з нас у сьогоденні й майбутті України? 3.Чому Господь хоче, щоб ми були відповідальні за долю свою і свого народу? Джерела інформації: підручник с. 153-154 та відшукати в інтернеті чи історичних джерелах матеріали про княгиню Ольгу та князя Володимира Великого. Зворотний зв'язок: дати письмові відповіді на запитання: 1.Що таке відповідальність? 2.За що людина відповідає насамперед? 3.Чи кожен має відповідати за долю свого народу? Чому? 4.За що відповідає у вашій сім'ї кожен з її членів? Які сфери відповідальності у тебе?

Історія України

Повторити параграфи 17-18.
Опрацювати параграф 19, с. 174-178 у формі таблички (вивчити) . Скласти план оповідання "Розвиток культури Галицько-Волинської держави".
Опрацювати і вивчити головне с. 179-180. Повторити параграфи 15-19, с. 147-182.
Тема: Контрольна робота за темою: "Королівство Руське (Галицько-Волинська держава)". Завдання на урок:виконання контрольних завдань. Джерела інформації: підручник повторити параграфи 17-19 с. 174-182. Зворотній зв'язок: виконання контрольних завдань.
Завдання контролю знань:
/Files/images/Історія 7 кл.jpg/Files/images/Історія 7 кл 2.jpg

Всесвітня історія

Опрацювати параграф 21 с. 208-214. Виконати завдання практичного заняття на с. 208, 212, 214. Виписати і вивчити поняття: диспут, колегії, університет, алхімія, панацея, філософський камінь.
Опрацювати параграф 22, с. 215-217. Виписати і вивчити види архітектури та поняття: романський стиль, базилік, нефи, готичний стиль. Опрацювати параграф 23, с. 218-220. Виписати і вивчити головні дати та події (с. 220), поняття: гуманісти, гуманітарний. Дати письмові відповіді на питання с. 220.
Повторити параграфи 20-23.
Тема: Середньовічна культура Західної Європи. Завдання уроку: 1.Розвиток техніки. 2.Книгодрукування. 3.Архітектура і мистецтво. 4.Раннє Відродження і Гуманізм. Джерела інформації: підручник параграфи 22-23, с. 215-220. Зворотній зв'язок: виписати і вивчити головні дати, події та поняття; скласти кросворд на 12 питань по параграфах 22-23.

Трудове навчання

Тема: Технологія ручної обробки деревини. Завдання уроку: 1)Моделі рамки для фото. 2)Проект та креслення виробу. Джерела інформації інтернет ресурси. Зворотній зв'язок : розробити креслення рамки.

Основи здоров'я

Тема: Розвиток сприйняття, уваги та пам'яті. Мета: дізнатися про вправи для розвитку сприйняття, уваги й пам'яті, навчитися використовувати ці вправи. Зворотній зв'язок: Запитання. 1. Від чого залежить розвиток сприйняття. 2. Назвіть вправи для розвитку уваги. 3. Перелічіть прийоми для кращого запам'ятовування.

Фізична культура

Вибрати 3-4 вправи. Кількість виконання 3-4 рази. Виконувати вправи вдома біля свого будинку самостійно.
/Files/images/7 клас 1.jpg
Кiлькiсть переглядiв: 215

Коментарi