СПИСОК ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ РІЧКІВСЬКОГО ЛІЦЕЮ,

які будуть атестуватися в 2021 р.

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові Дата народження Посада, яку займає Стаж роботи на займаній посаді, років Загальний педагогічний стаж Стаж роботи за спеціальністю Освітній рівень Освітньо- кваліфікаційний рівень Найменування навчального закладу, рік закінчення Спеціальність Кваліфікація Підвищення кваліфікації Попередня атестація Примітка
З якої спеціальності Номер і дата видачі свідоцтва Дата атестації Результат атестації
1. Чурук Іванна Іванівна 18.07 1983 Вчитель української мови та літератури 18 18 18 повна вища спеціаліст Чернівецький національний університет, 2004 Українська мова та література Вчитель української мови та літератури Учитель (викладач) української мови і літератури, керівник гуртка з предмета ПК 02136376/УММ5/03/004753 28.02.2020 р. 23.03 2016 Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії “спеціаліст першої категорії”
2. Мартищук Микола Григорович 19.02 1952 Вчитель музичного мистецтва 41 41 41 повна вища спеціаліст Івано-Франківський педагогічний інститут, 1976 Музичний керівник Вчитель музичного мистецтва Учитель (викладач) музичного мистецтва, мистецтва, художньої культури, керівник гуртків художньо-естетичного профілю ПК 02136376/УММ3/02/006197/20 13.03.2020 р. 2013 Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії “спеціаліст вищої категорії” та раніше присвоєному званню “старший учитель”
3. Мартищук Микола Григорович 19.02 1952 Керівник гуртка 41 41 41 повна вища спеціаліст Івано-Франківський педагогічний інститут, 1976 Музичний керівник Вчитель музичного мистецтва Учитель (викладач) музичного мистецтва, мистецтва, художньої культури, керівник гуртків художньо-естетичного профілю ПК 02136376/УММ3/02/006197/20 13.03.2020 р. 2013 Встановлено 10 тарифний розряд
4. Копчук Марія Дмитрівна 18.07 1955 Вчитель початкових класів 46 46 46 повна вища спеціаліст Чернівецький державний університет, 1980 Викладання в початкових класах. Рос. мова та література Викладання в початкових класах. Рос. мова та література Вчитель початкових класів ПК 02136376/____ 15.06.2018 р. 04.04 2016 Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії “спеціаліст вищої категорії”, присвоєно звання “учитель-методист”
5. Мартищук Марія Лук’янівна 11.04 1955 Вчитель географії 46 46 46 повна вища спеціаліст Чернівецький державний університет, 1984 Географія Вчитель географії Учитель (викладач) географії і економіки, керівник гуртка з предмета ПК 02136376/УГЕ3/ 04/013916/20 07.07.2020 р. 04.04 2016 Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії “спеціаліст вищої категорії”, присвоєно звання “старший учитель”
6. Сумарук Марія Юріївна 27.01 1994 Вихователь ЗДО 3 3 3 повна вища спеціаліст Коломийський педагогічний інститут ім.В.Стефаника, 2016 Початкове навчання. Практичний психолог Початкове навчання. Практичний психолог Вихователь закладу дошкільної освіти ПК 02136376443018 05.10.2018 р. - Атестується вперше
7. Сумарук Марія Юріївна 27.01 1994 Практичний психолог 3 3 3 повна вища спеціаліст Коломийський педагогічний інститут ім.В.Стефаника, 2016 Початкове навчання. Практичний психолог Початкове навчання. Практичний психолог Вихователь закладу дошкільної освіти ПК 02136376443018 05.10.2018 р. - Атестується вперше

РІЧКІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ

КОСІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


НАКАЗ

16.10.2020 с. Річка № 79

Про проведення атестації

педагогічних працівників

у 2020-2021 навчальному році

Відповідно до законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, на виконання “Типового положення про атестацію педагогічних працівників”, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. № 930 (зі змінами) та з метою стимулювання цілеспрямованого неперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, зростання їхньої професійної майстерності

НАКАЗУЮ:

1. Провести у 2021 році атестацію педагогічних працівників ліцею (додаток 1).

2. Затвердити план заходів щодо визначення комплексної оцінки рівня кваліфікації фахової майстерності педагогічних працівників, які атестуються у 2021 році.

3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Копчук Г.Д.:

3.1. Створити умови для стимулювання неперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, зростання їхньої професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності освітнього процесу.

3.2. Забезпечити належний контроль за проведенням атестації з метою запобігання формалізму в оцінюванні діяльності педагогічних працівників.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор ліцею ______________ В.П. Григорчук
(підпис)

РІЧКІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ

КОСІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


НАКАЗ

01.09.2020 с. Річка № 63

Про створення атестаційної комісії

та атестацію педагогічних працівників

в 2020-2021 навчальному році

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 06.08.2010 р. № 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року за № 1255/18550 та з метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, зростання їхньої професійної майстерності

НАКАЗУЮ:

1. Створити атестаційну комісію І рівня для проведення атестації педагогічних працівників ліцею в 2020-2021 навчальному році у такому складі:

Ø Голова комісії: Григорчук В.П. – директор ліцею;

Ø Заступник голови: Копчук Г.Д. – заступник директора з навчально-виховної роботи;

Ø Секретар комісії: Грепіняк С.В. – вчитель історії;

Ø Члени комісії: Грепіняк М.П. – заступник директора з виховної роботи;

ü Мельничук М.М. – голова профспілкового комітету.

2. Атестаційній комісії:

2.1. Забезпечити атестацію педагогічних кадрів відповідно до вимог чинного Типового положення про атестацію педагогічних працівників;

2.2. Розробити, затвердити й довести до відома під особистий підпис педпрацівників графік роботи комісії;

2.3. У щоденній роботі керуватися дорожньою картою проведення атестації педагогічних працівників у 2021 році.

3. Заступникові директора з навчально-виховної роботи, члену атестаційної комісії, Копчук Г.Д. у період підготовки та проведення атестації педагогічних працівників забезпечити такі організаційні заходи:

3.1. Скласти список учителів, які атестуватимуться у 2021 році;

3.2. Вивчити з учителями, які атестуються в поточному навчальному році Типове положення про атестацію педагогічних працівників;

3.3. Зібрати необхідні документи для початку атестаційної кампанії (заяви, свідоцтва про проходження курсів);

3.4. У лютому 2021 року провести творчі звіти вчителів, що атестуються;

3.5. Взяти під особистий контроль своєчасну підготовку характеристик діяльності педагогічних працівників та оформлення атестаційних листів у двох примірниках.

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор ліцею ______________ В.П. Григорчук
(підпис)

Додаток № 1

до наказу № 61

від 01.09.2020 р.

Дорожня карта атестації педагогічних працівників

Річківського ліцею

у 2020-2021 навчальному році

(підстава: Типове положення про атестацію педагогічних працівників,

наказ Міністерства освіти і науки України № 930 від 06.08.2010 р.)

Назва заходу Термін проведення Модератор Органі-заційно-правова основа
1. Наказ про створення атестаційної комісії. До 11.09.2020р. Директор Наказ
2. Складання списків педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, строків проходження підвищення кваліфікації та подача їх до атестаційної комісії. До 25.09.2020р. Директор Списки педагогічних працівників, наказ про підвищення кваліфікації
3. Прийом заяв від педагогічних працівників щодо проходження атестації. До 25.09.2020р. Голова атестаційної комісії Заява
4. Затвердження списків педагогічних працівників, які атестуються, графіка роботи атестаційної комісії та ознайомлення з ним під підпис. До 09.10.2020р. Атестаційна комісія Протокол
5. Наказ про проведення атестації педагогічних працівників у 2021 році. До 09.10.2020р. Директор Наказ
6. Вивчення атестаційною комісією педагогічної діяльності осіб, які атестуються: До 19.02.2021р. Атестаційна комісія
Комплексна оцінка рівня кваліфікації педагогічної майстерності вчителя:
· відвідування уроків, позаурочних заходів; Атестаційний період Атестаційна комісія
· вивчення рівня навчальних досягнень учнів із відвіданого предмета; Атестаційний період Атестаційна комісія Наказ
· ознайомлення з даними про участь педагогічного працівника в роботі методичного об’єднання, фахових конкурсах, інших заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи. Атестаційний період Атестаційна комісія
7. Подача до атестаційної комісії характеристики діяльності педагогічного працівника в міжатестаційний період. До 26.02.2021р. Директор Характери-стики
8. Ознайомлення педагогічних працівників із характеристикою під підпис. За 10 днів до завершення атестації Атестаційна комісія
9. Оформлення атестаційних листів у двох примірниках. До засідання атестаційної комісії Атестаційна комісія Атестаційний лист
10. Засідання атестаційної комісії (розгляд атестаційних листів, заслуховування працівників, які атестуються). До 31.03.2021р. Атестаційна комісія Протокол
Реалізація рішень атестаційної комісії
11. Наказ директора за результатами атестації. Протягом 5 днів після засідання атестаційної комісії Директор Наказ
12. Доведення до відома педагогічного працівника наказу за результатами атестації, подача його до бухгалтерії для нарахування заробітної плати. Триденний строк після видачі наказу Директор

Голова атестаційної комісії В.П. Григорчук

РІЧКІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ

КОСІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

01.09.2020 с. Річка № 61

Про затвердження дорожньої карти

атестації педагогічних працівників

у 2020-2021 навчальному році

Відповідно до законів України “Про освіту”, на виконання “Типового положення про атестацію педагогічних працівників України”, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 06.08.2010 р. № 930 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року за № 1255/18550 та з метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, зростання їхньої професійної майстерності

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити дорожню карту атестації педагогічних працівників ліцею у 2021 році (додаток № 1).

2. Педагогічним працівникам, які атестуються в 2021 році, членам атестаційної комісії неухильно дотримуватися зазначеного локального нормативного акта.

3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Копчук Г.Д. довести дорожню карту до відома педагогічних працівників та членів атестаційної комісії.

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор ліцею ______________ В.П. Григорчук
(підпис)

СПИСОК ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ РІЧКІВСЬКОГО ЛІЦЕЮ,

які будуть атестуватися в 2020 р.

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові Дата народження Посада, яку займає Стаж роботи на займаній посаді, років Загальний педагогічний стаж Стаж роботи за спеціальністю Освітній рівень Освітньо- кваліфікаційний рівень Найменування навчального закладу, рік закінчення Спеціальність Кваліфікація Підвищення кваліфікації Попередня атестація Примітка
З якої спеціальності Номер і дата видачі свідоцтва Дата атестації Результат атестації
1. Мельничук Марта Миколаївна 24.09 1984 Вчитель англійської мови 14 14 14 повна вища спеціаліст Прикарпатський університет, 2005 Англійська, німецька мова, зарубіжна література Вчитель англійської, німецької мов, зарубіжної літератури Учитель (викладач) англійської мови, керівник гуртка з предмета ПК 02136376331118 08.06.2018р. 25.03 2015 Встановлено кваліфікаційну категорію “спеціаліст першої категорії”
2. Яким’юк Іван Миколайович 05.12 1978 Вчитель англійської мови 18 18 18 повна вища спеціаліст Чернівецький університет, 2001 Початкове навчання Вчитель англійської мови Учитель (викладач) англійської мови, керівник гуртка з предмета ПК 02136376______ 18.10.2019р. 02.04 2015 Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії “спеціаліст вищої категорії”
3. Грепіняк Світлана Василівна 17.08 1986 Вчитель історії 7 7 7 повна вища спеціаліст Чернівецький університет, 2008 Історія Вчитель історії Учитель (викладач) історії та суспільствознавчих предметів (етики, правознавства, громадянської освіти, основ філософії, предмета “Людина і світ”), керівників гуртків з предметів ПК 02136376393518 26.10.2018р. 25.03 2015 Встановлено кваліфікаційну категорію “спеціаліст другої категорії”
4. Тонюк Тетяна Василівна 16.04 1980 Вчитель математики 17 17 17 повна вища спеціаліст Чернівецький університет, 2003 Викладач математики Вчитель математики Учитель (викладач) математики, керівник гуртка з предмета ПК 02136376445118 05.10.2018р. 25.03 2015 Встановлено кваліфікаційну категорію “спеціаліст першої категорії”
5. Лосяк Любов Миколаївна 18.04 1980 Вчитель хімії та біології 19 19 19 повна вища спеціаліст Чернівецький університет, 2003 Викладач хімії та біології Вчитель хімії та біології Учитель біології, хімії, екології, керівник гуртків з предметів ПК 02136376565118 05.10.2018р. 02.04 2015 Встановлено кваліфікаційну категорію “спеціаліст вищої категорії”
6. Кіщук Галина Михайлівна 06.06 1970 Вчитель біології 27 27 27 повна вища спеціаліст Чернівецький університет, 1992 Викладач біології Вчитель біології Учитель (викладач) біології, екології, природознавства, основ здоров’я, керівник гуртків ПК 02136376397719 27.09.2019р. 02.04 2015 Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії “спеціаліст вищої категорії”
7. Хім’як Михайло Михайлович 18.10 1978 Вчитель інформатики 19 19 19 повна вища спеціаліст Прикарпатський університет, 2005 Вчитель математики Вчитель математики Учитель (викладач) інформатики, керівник гуртка з предмета ПК 02136376486418 26.10.2018р. 25.03 2015 Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії “спеціаліст першої категорії”
8. Мегединюк Василь Олексійович 08.08 1972 Вчитель фізичної культури 26 26 26 повна вища спеціаліст Львівський інститут фізкультури, 1993 Фізична культура і спорт Вчитель фізичної культури Учитель (викладач) фізичної культури, керівник гуртка з предмета ПК 02136376602518 26.10.2018р. 02.04 2015 Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії “спеціаліст вищої категорії” та присвоєно звання “старший учитель”
9. Лаврентович Ярослава Ярославівна 19.07 1978 Вчитель образотвор-чого мистецтва та мистецтва 17 17 17 повна вища магістр Львівська національна академія мистецтв, 2008 Дизайн Дизайнер-модельєр костюма, дослідника, викладача - - 01.04 2015 Присвоєно кваліфікаційну категорію “спеціаліст другої категорії” При умові проходжен-ня курсів
10. Мегединюк Галина Василівна 03.08 1984 Вихователь 2 2 2 повна вища спеціаліст Чернівецький університет, 2007 Початкове навчання Початкове навчання. Виховання дітей дошкільного віку Вихователь закладу дошкільної освіти ПК 02136376550518 16.11.2018р. - Атестується вперше
11. Копчук Лілія Іванівна 17.09 1983 Вихователь 2 2 2 повна вища спеціаліст Івано-Франківський педагогічний університет, 2005 Початкове навчання Вчитель початкових класів Вихователь закладу дошкільної освіти ПК 02136376443018 05.10.2018р. - Атестується вперше
12. Стефурак Марія Іванівна 22.09 1989 Вихователь 2 2 2 повна вища спеціаліст Чернівецький університет, 2011 Українська мова та література Філолог, викладач української мови та літератури Вихователь закладу дошкільної освіти ПК 02136376496918 26.10.2018р. - Атестується вперше

Директор ліцею В.П. Григорчук

П Р О Т О К О Л

засідання атестаційної комісії

22.03.2019 с. Річка № 3

Присутні: голова атестаційної комісії Григорчук В.П.

заступник голови атестаційної комісії Мартищук М.Л.

секретар атестаційної комісії Грепіняк С.В.,

члени атестаційної комісії: Грепіняк М.П., Копчук Г.Д.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання лічильної комісії.

2. Про атестацію педагогічних працівників.

1. Про обрання лічильної комісії.

СЛУХАЛИ: голову атестаційної комісії Григорчука В.П., який повідомив, що для проведення атестації педагогічних працівників необхідно обрати лічильну комісію.

УХВАЛИЛИ:

1. Обрати до складу лічильної комісії: Грепіняк М.П., Копчук Г.Д., Грепіняк С.В.

Результат голосування: за – 5; проти – 0; утримались – 0.

2. Про атестацію педагогічних працівників.

СЛУХАЛИ: голову атестаційної комісії Григорчука В.П., який представив педагогічних працівників, які атестуються та зачитав їх характеристики; членів атестаційної комісії, які задавали педагогічним працівникам, які атестуються запитання.

УХВАЛИЛИ:

1. Білак Ольга Іванівна, вчитель початкових класів Річківського НВК. Відповідає займаній посаді. Порушити клопотання перед атестаційною комісією відділу освіти районної державної адміністрації про встановлення відповідності раніше присвоєній кваліфікаційній категорії “спеціаліст вищої категорії” та раніше присвоєному педагогічному званню “старший учитель”.

Результат голосування: за – 5; проти – 0; утримались – 0.

2. Григорчук Петро Петрович, вчитель предмета “Захист Вітчизни” Річківського НВК. Відповідає займаній посаді. Порушити клопотання перед атестаційною комісією відділу освіти районної державної адміністрації про встановлення відповідності раніше присвоєній кваліфікаційній категорії “спеціаліст вищої категорії” та раніше присвоєному педагогічному званню “старший учитель”.

Результат голосування: за – 5; проти – 0; утримались – 0.

3. Григорчук Петро Петрович, керівник гуртка Річківського НВК. Відповідає займаній посаді. Встановити 12-й тарифний розряд.

Результат голосування: за – 5; проти – 0; утримались – 0.

4. Пітиляк Ганна Василівна, педагог-організатор Річківського НВК. Відповідає займаній посаді. Порушити клопотання перед атестаційною комісією відділу освіти районної державної адміністрації про встановлення відповідності раніше присвоєній кваліфікаційній категорії “спеціаліст вищої категорії”.

Результат голосування: за – 5; проти – 0; утримались – 0.

5. Пітиляк Ганна Василівна, вчитель зарубіжної літератури Річківського НВК. Відповідає займаній посаді. Порушити клопотання перед атестаційною комісією відділу освіти районної державної адміністрації про встановлення відповідності раніше присвоєній кваліфікаційній категорії “спеціаліст вищої категорії” та раніше присвоєному педагогічному званню “старший учитель”.

Результат голосування: за – 5; проти – 0; утримались – 0.

Голова комісії _______________ В.П. Григорчук

(підпис)

Заступник голови комісії _______________ М.Л. Мартищук

(підпис)

Секретар _______________ С.В. Грепіняк

(підпис)

Члени комісії:

__________ М.П. Грепіняк

(підпис)

_________ Г.Д. Копчук

(підпис)

Список педагогічних працівників,

які будуть атестуватися у 2019 році

з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Дата

народження

Посада, яку займає

Стаж роботи на займаній посаді, років

Загальний педагогічний стаж

Стаж роботи за спеціальністю

Освітній рівень

Освітньо-

кваліфікаційний рівень

Найменування навчального закладу, рік закінчення

Спеціальність

Кваліфікація

Підвищення кваліфікації

Попередня атестація

Примітка

З якої спеціальності

Номер і дата видачі свідоцтва

Дата атестації

Результат атестації

1.

Пітиляк Ганна Василівна

04.12 1963

Педагог-організатор, вчитель зарубіжної літератури

34

34

34

повна вища

спеціаліст

Прикарпатський університет, 1997

Російська мова і література

Вчитель російської мови та літератури

Педагог-організатор

Вчитель зарубіжної літератури, керівник гуртка з предмета

ПК 02136376173316

12.03.2016р.

ПК

02136376536216

11.11.2016р.

01.04 2014

Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії “спеціаліст вищої категорії”, присвоєно звання “старший учитель”

2.

Білак Ольга Іванівна

09.03 1973

Вчитель початкових класів

25

25

25

повна вища

спеціаліст

Прикарпатський університет, 1995

Початкове навчання

Вчитель початкових класів

Вчитель початкових класів

ПК

02136376344418

15.06.2018р.

01.04 2014

Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії “спеціаліст вищої категорії”, присвоєно звання “старший учитель”

3.

Григорчук Петро Петрович

06.11 1950

Вчитель предмета “Захист Вітчизни”, керівник гуртка

39

39

39

повна вища

спеціаліст

Івано-Франківський педагогічний інститут, 1974

Історія і педагогіка

Вчитель історії

Викладач курсу “Захист Вітчизни”,

керівник гуртка з предмета

№3239

08.06.2012

31.03

2010

Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії “спеціаліст вищої категорії” та раніше присвоєному званню “старший учитель”

При умові проходження курсів

Кiлькiсть переглядiв: 339

Коментарi